Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Specialpedagog till SiS ungdomshem Bärby

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.

Arbetsbeskrivning

Brinner du för ungdomar och vill jobba på en skola med god stämning, hög kvalitet och arbetsglädje? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. SiS Ungdomshem Bärby i Uppsala har totalt 51 platser fördelade på 7 avdelningar; låsta och en öppen. Bärby har olika typer av avdelningar vilket gör att ungdomarna är hos oss från ca 8 veckor upp till flera år. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet. Bärbyskolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Bärbyskolan består för närvarande av 15 lärare, en studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog, biträdande rektor/administrativt ansvarig samt en rektor. Bärbyskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Bärby är frivillig inom ramen för gymnasiet då ungdomarna i huvudsak är mellan 16-20 år. De flesta elever läser in sin grundskolebehörighet och en mindre andel läser på gymnasienivå. Arbetslaget behöver förstärkas med en ny specialpedagog som bistår rektor med att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, arbetet med lärmiljön, elevhälsan samt handleda/leda pedagogerna både individuellt och i grupp utifrån det kollegiala lärandet. Specialpedagogen ska företräda och leda diskussionen angående elevernas individuella behov på institutionen inom och utom arbetslaget samt bistå rektor med att leda skolans utvecklingsarbete utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Ett nytt och spännande deluppdrag för specialpedagogen är strukturera undervisningen på en nystartad avdelning för elever med stora behov. Detta i samverkan med övriga skolan och avdelningen i fråga. Det kommer innebära att arbeta fram, handleda och leda nya arbetssätt som lärare och behandlingspedagoger kan arbeta utifrån tillsammans med eleverna. Den nystartade avdelningens uppdrag är att möta elever med komplex psykiatrisk problematik/trauma, bristande identitetsutveckling, npf som autism, problematisk skolbakgrund och som har svårt att vistas tillsammans med andra ungdomar. Ungdomarna på avdelningen är i behov av en fysisk lärmiljö som är anpassade efter deras behov, skol- och behandlingspersonal som arbetar metodförankrat samt är skickliga på att tillmötesgå, förstå och kravanpassa utifrån elevens funktionsnivå.

Kvalifikationer

Vi söker en utbildad specialpedagog, med lärarexamen för elever på högstadiet och/eller gymnasiet. Meriterande är erfarenhet av arbete som specialpedagog från högstadiet eller gymnasiet, gärna med elever med komplexa svårigheter. • Det är viktigt att du har goda kommunikativa färdigheter, är tydlig samt är öppen för att hitta lösningar i ditt handledande/ledningsuppdrag som utgår från ungdomens behov. • Du trivs med att ta initiativ, vara drivande, självständig och lösningsfokuserad samtidigt som du tar en aktiv del i samarbete i arbetslaget och samverkar med andra professioner på ungdomshemmet. • Utifrån elevhälsans uppdrag deltar du i att planera, utveckla och följa upp arbetet med lärmiljön i skolan och en levande elevhälsoplan i samverkan med skolans personal. • Du är trygg i uppdraget att ge specialpedagogisk handledning till lärare enskilt och i grupp. Detta gällande såväl enskilda elever som i kompetensutveckling gällande metodik, strategier, arbetssätt och lärmiljö för målgruppen utifrån särskilda behov samt olika diagnoser. • Du bistår rektor i att leda och utveckla arbetet med att organisera en inkluderande undervisning för små undervisningsgrupper och enskilda elever utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med målet att eleverna ska ha möjlighet att klara en skolgång ute i samhället. • Du är erfaren i att göra kartläggningar för enskilda elever inför åtgärdsprogram och/eller för vidare utredningar av specifika svårigheter såsom dyslexi, språkstörning med flera. • I arbetet med den nya avdelningen behöver du behärska att pröva, ompröva, handleda, motivera och leda lärare och behandlingspedagoger/elevassistenter i att möta elever som har bristande hanteringsstrategier och komplex psyko-/socialt mående. I det arbetet ingår att skapa en pedagogisk lärmiljöstruktur att utgå från i arbetet i alla ämnen. Du behöver även attraheras av att möta eleverna, utgå från deras behov och systematiskt pröva strategier och metodik. För att klara arbetet med ungdomar med psykosocial problematik och kriminalitet är det viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål. Du har ett humanistiskt synsätt och kan se hela människan bakom problematiken, kan bygga professionella arbetsrelationer, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete. I arbetet ingår handledning och vidareutbildning.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Eller enligt överenskommelse Tjänsten inleds med 6 månader provanställning

Ansökan

Ansök senast: 2022-08-07 Referensnummer: 2.9.1-4542-2022
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Anna Lundgren
Rektor
010-453 22 07
Henrik Isgren
saco
010-453 56 26

Patrick Fällman
OFR
010-453 49 22

Adham Sultan
seko
010-453 23 75


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. Anna Lundgren, rektor 010-453 22 07, tillgänglig v 25, 26, 27 sedan from v 32 Se även information om Bärbyskolan på vår hemsida. www.stat-inst.se/barby