Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

Behandlingspedagoger

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, kriminalitet, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Folåsa har fem avdelningar för skolpliktiga ungdomar: en utredningsavdelning och två behandlingsavdelningar för pojkar samt två behandlingsavdelningar för flickor. Vi har också en egen skola där eleverna kan komplettera sina grundskolebetyg.

Arbetsbeskrivning

Arbetsgruppen på varje avdelning består av Avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare, behandlingspedagoger, behandlingssekreterare, och psykolog. Totalt på institutionen är det efter senaste expansionen totalt en bit över 110 tjänster + ett antal vikarier. Institutionen har nu ställt om så alla fem avdelningarna enbart tar emot skolpliktiga flickor. Som Behandlingsassistent arbetar Du med ungdomarna individuellt och i grupp med motivationsarbete, kontaktmannasamtal och daglig sysselsättning, Du deltar med ungdomarna i skolan, står för gränssättning och aktiviteter, gör beteendeobservationer, och bidrar i alla på avdelningen förekommande arbetsuppgifter såsom kök och städ m m. Du har även en viss dokumentationsskyldighet. All personal utbildas i MI och i positivt beteendestöd.

Kvalifikationer

Du ska ha en utbildning motsvarande 2 års eftergymnasial utbildning med inriktning mot barn och unga samt behandling

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Tilldräde efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2021-06-20 Referensnummer: Dnr 3766-2021
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 3 Arbetstid: Schema

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Anna Fredriksson

010-453 21 00
Adham Abu-Sultan
Behandlingsassistent
0104532375

Gun Kennerud
Bitr institutionschef
010-453 21 02
Patrick Fällman
Facklig företrädare OFR
0104534282

Carolin Axelsson
Avdelningsföreståndare
010-453 21 91
Cecilia Bergsten
Verksamhetsordförande SACO
010-453 22 39

Per Rulander
Avdelningsföreståndare
010-453 21 21
Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. Vi inhämtar alltid utdrag ur belastningsregister Vi tillämpar provanställning i sex månader. Avtal enligt Villkorsavtalet. Individuell lönesättning. Erbjudanden från rekryteringsfirmor o dylikt undanbedes bestämt.