Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

SiS söker en verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård med placering i Solna

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning, oavsett om du har en fast anställning, jobbar som sommarvikarie eller vikarierar under din utbildning. Verksamhetskontoret ligger på Svetsarvägen i Solna Business Park .

Arbetsbeskrivning

ORGANISATION: Myndigheten är indelad i ett huvudkontor, beläget i Solna, och tre verksamhetsområden. Verksamhetsområde missbruksvård omfattar elva LVM-hem som finns utspridda över hela landet. Varje verksamhetsområde har ett verksamhetskontor. Missbruksvårdens kontor är placerat i anslutning till huvudkontoret i Solna och består utöver verksamhetsdirektören och verksamhetskontorschefen av ca tio personer inom områdena vård- och behandling, hälso- och sjukvård, juridik, administration/registrator, ekonomi samt HR. Tillsammans ansvarar verksamhetskontoret för att stödja och följa upp verksamheten inom hela verksamhetsområdet. ARBETSUPPGIFTER: Som verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvård ska du bistå verksamhetsdirektören i arbetet med att fastställa mål för kvalitet och patientsäkerhet såvitt avser verksamhetsområdets hälso- och sjukvård samt bistå i att upprätta patientsäkerhetsberättelser. Du ska även bistå verksamhetsdirektören i att ge direktiv för verksamhetschefernas kvalitetsarbete och stötta LVM-hemmen i framtagandet av lokala rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Du ska bidra med kompetensutveckling och stöd för såväl verksamhetschefer som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal i ditt verksamhetsområde. Tillsammans med verksamhetscheferna ska du initiera och upprätthålla samverkan med andra vårdgivare. Verksamhetsutvecklaren planerar och genomför återkommande möten för verksamhetschefer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Du är representant i myndighetens medicinska råd. Analyser och resultat av kvalitetsarbetet presenteras både på lokal och på strategisk nivå och verksamhetsutvecklaren kan komma att vara en del av nödvändiga förändringsprocesser inom verksamhetsområdet och på övergripande nivå inom SiS. Således är arbetet stödjande och verksamhetsnära. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kontorets övriga funktioner. Myndighetens tre verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvård utgör ett team tillsammans med huvudkontorets utvecklingsstrateg som arbetar med aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården i SiS på såväl myndighetsövergripande nivå som verksamhetsområdesnivå. Du handlägger hälso- och sjukvårdsavvikelser som rapporteras från institutionerna, bidrar med din kompetens vid t.ex. externa tillsyner och utredningar med anledning av lex Sarah-rapporter. Verksamhetskontoret svarar för samtliga LVM-hem som finns över hela landet, varför arbetet medför en del resor.

Kvalifikationer

Du ska ha: • Sjuksköterskeutbildning • Utöver erfarenhet av kliniskt arbete ha flerårig erfarenhet av arbete med frågor inom hälso- och sjukvård på ett övergripande plan • Erfarenhet av systematiskt utvecklingsarbete och verksamhetsövergripande arbete samt kunskap om gällande bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvården Meriterande: • Erfarenhet av kvalificerat handläggningsarbete vid myndighet • Kännedom om och erfarenhet av SiS verksamhet alternativt annan institutionsvård • Erfarenhet av att ansvara för och hålla i möten samt arbetsgrupper Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt identifiera, föreslå, initiera behov av utvecklingsarbete samt implementera dessa. Du har lätt för att samarbeta, skapa struktur och leda förändring. Du ska ha god förmåga att inhämta, analysera och sammanställa information samt att på ett pedagogiskt sätt delge denna. Särskild hänsyn tas till analytisk förmåga, ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt att kunna planera, samordna och följa upp. Du behöver också ha en god samarbetsförmåga och intresse för att tillsammans utveckla verksamhetens innehåll. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Tillträde den 1 mars eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan

Ansök senast: 2022-01-31 Referensnummer: 2.9.1-269-2022
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Diana Klugman
Tf enhetschef
010-453 41 01
Merja Aahtila
Saco-S
010-453 24 09

Rolf Lindqvist
SEKO
076-224 15 51

Thord Jansson
OFR
072-534 61 66


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.