Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Information om tjänsten

SiS verksamhetskontor söker två delprojektledare till uppdrag om integrerad vårdform.

Arbetsplatsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Myndigheten är indelad i ett huvudkontor och tre verksamhetsområden; ungdomsvård norr, ungdomsvård söder och missbruksvård. Ungdomsvården omfattar 22 institutioner över hela Sverige. Verksamhetskontor för ungdomsvård norr är placerat i Uppsala och för ungdomsvård söder är verksamhetskontoret placerat i Göteborg. Utöver verksamhetsdirektören och verksamhetskontorschefen arbetar på respektive verksamhetskontor ca tio personer inom områdena vård- och behandling, skola, hälso- och sjukvård, organisation, juridik, administration/registrator, ekonomi samt HR. Verksamhetskontoren ansvarar för att stödja, planera och följa upp verksamheten inom hela verksamhetsområdet.

Arbetsbeskrivning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna ett utvecklingsarbete i form av ett pilotprojekt vid Statens institutionsstyrelse och inom psykiatrin för att förbättra vården för unga som vårdas vid SiS och som även har stora behov av psykiatrisk vård. Uppdraget syftar till att utvärdera om en integrerad vårdform kan vara ett ändamålsenligt och effektivt sätt att tillgodose målgruppens sammantagna behov av vård från både psykiatrin och SiS. Vårdformen ska förbättra vården för vissa unga samt syfta till utslussning till andra vård- och boendeformer utanför tvångsvården. Under 2021 och 2022 kommer tre regioner att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med åtta av SiS ungdomshem. Projektet kommer att vara placerat på forsknings och utvecklingsenheten på huvudkontoret, där central projektledare kommer att ha det övergripande ansvaret för projektet på central nivå och i sin helhet. Nu söker vi delprojektledare som kan arbeta med projekten i respektive region. Tjänsterna är placerade på ungdomsvårdens verksamhetskontor, en tjänst på norra verksamhetskontoret och två på södra verksamhetskontoret. Delprojektledarna kommer att arbeta i nära anslutning till de medverkande institutionerna och utforma projekten tillsammans med institutionen i samverkan med respektive region och med huvudkontor och verksamhetskontor. Rollen är ny på verksamhetskontoren och kommer att kunna formas under projektets gång. Delprojektledarna kommer att ha det övergripande ansvaret för att starta upp och driva projekten på lokal nivå, och kommer också vara operativt delaktiga i att ta fram vårdinnehåll, bedömningskriterier och skapa strukturer för systematisk uppföljning av insatserna för respektive projekt. Delprojektledarna ska även agera rådgivande och stödjande till de deltagande institutionerna i frågor som rör behandlingsmetoder, arbetssätt och uppföljning på lokal nivå. Uppdraget för tjänsterna är brett och kommer att kräva såväl god samarbetsförmåga som god förmåga till självständigt arbete. Delprojektledarna kommer att samarbeta med och stödjas i sitt arbete av central projektorganisation och projektmedarbetare samt andra nyckelfunktioner på huvudkontor och verksamhetskontor

Kvalifikationer

Du har en väl utvecklad analytisk och strategisk förmåga van vid att prioritera i ditt arbete och att visa på resultat. Du är lyhörd och kommunikativ med en god pedagogisk förmåga och skapar förtroendeingivande yrkesrelationer, såväl internt som externt. Krav • Universitetsexamen med inriktning mot socialt arbete, beteendevetenskap eller hälso- och sjukvård • Erfarenhet av projektledning i offentlig verksamhet. • Erfarenhet av verksamhetsutveckling inom socialt arbete eller hälso- och sjukvård • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som i skrift. Meriterande • Erfarenhet av arbete med målgruppen. • Erfarenhet av arbete inom SiS, eller annan motsvarande verksamhet som bedriver institutionsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik. Stor vikt kommer att läggas vid kommunikations- och samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet. Resor i tjänsten kommer att förekomma.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid Enligt överenskommelse. Visstidsanställning. Tillträde tidigast 2021-03-01 till och med 2022-12-31.

Ansökan

Ansök senast: 2021-01-29 Referensnummer: Dnr 2.9.1-244-2021
Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 2 Arbetstid: Dagtid

Kontakt

Kontaktperson
Fackliga företrädare
Therese Sammels
Enhetschef
010-453 43 68
Gunnar Albinsson
Saco-s
072-529 15 34

Stefan Eriksson
ST/OFR
072-553 61 31

Martin Rapp
SEKO
010-453 27 98


Övrigt

Övrigt: SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.