Ny klagomålsfunktion för barn, unga och klienter

Illustration: Karin Söderqvist

Idag lanserar SiS en fristående klagomålsfunktion dit alla barn, unga, klienter och anhöriga kan vända sig för att lämna synpunkter eller klaga på vården och behandlingen.

Alla barn, unga och klienter har rätt att klaga på vården och behandlingen och berätta om de upplever att något inte stämmer. Sedan tidigare finns rutiner för att hantera klagomål och synpunkter på varje ungdomshem och LVM-hem. Det vanligaste är att barn, unga och klienter klagar till sin kontaktperson, rektor, lärare eller någon annan de känner förtroende för på hemmet.

Den nya klagomålsfunktionen är ytterligare en kanal där barn, unga och klienter kan framföra klagomål och synpunkter i de fall de inte vill kontakta någon medarbetare eller chef på ungdomshemmet eller LVM-hemmet där de är placerade.

- Alla barn, ungdomar och klienter som vistas hos oss har rätt att komma till tals. Genom denna nya funktion stärker vi upp med ytterligare en kanal. Det är viktigt att vi får del av de synpunkter och klagomål som barn, unga och klienter har för att vi ska kunna vidareutveckla och stärka tryggheten, vården och behandlingen, säger Jenny Kärrholm, forskning och utvecklingsdirektör.

Jenny Kärrholm, forskning och utvecklingsdirektör

Bildtext: Jenny Kärrholm, forskning och utvecklingsdirektör.

Mottagningsfunktionen för klagomålsfunktionen är placerad på huvudkontoret där en initial bedömning görs om klagomålet ska utredas på nationell nivå eller om ungdomshemmet eller LVM-hemmet är bäst lämpad att utreda ärendet. Bedömningen görs utifrån vad klagomålet handlar om.

Relaterade länkar

Du har rätt att klaga på vården

Nyhet,

Dela sidan med andra