Betydligt färre avvikningar från SiS ungdomshem 2023

Bilden visar en illustration av en person med turkos hoodie som man ser bakifrån.

Under 2023 avvek totalt 248 barn och unga från Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Det är en minskning med över 40 procent från 2022 års siffra om 420 avvikningar, och det lägsta antalet sedan SiS 2015 började föra heltäckande statistik inom området. Endast en brottsdömd ungdom avvek.

– SiS vårdar i dag allt fler unga med höga risker för hot, våld och avvikning. Vi gör detta i mestadels eftersatta lokaler med en lagstiftning som vare sig är modern eller ändamålsenlig. Att SiS trots detta kunnat minska antalet avvikningar med över 40 procent är ett väsentligt framsteg. Det kan till stor del förklaras med etableringen av en säkerhetskultur i vardagen, lokala säkerhetssamordnare och införandet av strukturerade säkerhetsbedömningar, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

Avvikning vanligast efter hempermission

Den vanligaste typen av avvikning är att en ungdom inte återkommer till ungdomshemmet på utsatt tid från bevakad eller obevakad hempermission. Av det totala antalet om 248 avvikningar var 83 stycken avvikningar från själva institutionsområdet. Det handlar om drygt 33 procent.

Avvikningarna inom ungdomsvården (LVU) minskar inte bara i faktiskt antal, utan även om man tittar på antalet per 365 vårddygn. Det rör sig om en minskning från 0,8 till 0,4 avvikningar per 365 vårddygn från 2022 till 2023.

Endast en LSU-avvikning

Bland brottsdömda unga inom den slutna ungdomsvården (LSU) noterades en avvikning under 2023. Den inträffade då en ungdom i utslussningsfasen inte återkom på utsatt tid efter en hempermission. 2022 noterade SiS två avvikningar inom den slutna ungdomsvården.

Minskade avvikningar även inom missbruksvården

Inom missbruksvården minskade antalet avvikningar från 190 till 180 stycken mellan 2022 och 2023. Däremot är antalet avvikningar per 365 vårddygn (0,5) oförändrat mot föregående år, eftersom antalet placerade inom missbruksvården minskade något totalt sett.

Statistik för avvikningar inom ungdomsvården (LVU)

 

Nyhet,

Dela sidan med andra