Ny LVM-metod ska öka möjligheterna till ett självständigt och gott liv

Bilden visar tre personer sittandes i fåtöljer runt ett bord samt en person som står upp och pratar.

Sedan 2019 har SiS börjat införa behandlingsmetoden ”Ett självständigt liv” (ESL) på LVM-institutioner. Programmet ska hjälpa klienter med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning till ett självständigt och gott liv.

Den manualbaserade metoden riktar sig till klienter som behöver hjälp att klara sin vardag, och syftar till att höja individens funktionsnivå. Genom ESL kan individens sociala och praktiska förmågor förbättras inom områden som till exempel stress och sårbarhet, symptomhantering samt även vardagligare saker, såsom vardagsekonomi och hygien.

SiS utbildar brett i ESL-metoden, och har sedan 2019 infört ESL på tre LVM-institutioner, varav Älvgården är en. Andra institutioner följer nu efter.

- Metoden och dess verktyg är otroligt bra att luta sig emot. ESL skapar struktur och trygghet och ger oss möjlighet att jobba mer djupgående med våra klienter, säger Katarina Holgersson som är tillförordnad enhetschef på Älvgården.

Relaterade sidor:

Ny LVM-metod ska öka möjligheterna att få ett självständigt, gott liv
(längre reportage)

ESL - Ett Självständigt Liv

 

Toppbild: Genrebild från ett fiktivt behandlingsmöte på ett av SiS LVM-hem. Klienter spelas av modeller. 

 

Nyhet,

Dela sidan med andra