Avvikning från SiS ungdomshem Nereby

Under måndag eftermiddag den 8 maj avvek två LVU-placerade ungdomar från Statens institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem Nereby i Göteborgsområdet. SiS begärde omedelbart handräckning av Polisen.

– Vi ser allvarligt på det som inträffat. SiS har ett uppdrag att både erbjuda en god vård och behandling och trygga säkerheten för både placerade och våra medarbetare. Vi har redan påbörjat en utredning för att ta reda på hur avvikningen av de två ungdomarna kunde ske, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

Av sekretesskäl kan SiS inte kommentera specifika detaljer kring placerade barn och unga. Det gäller exempelvis placeringsgrund, ålder eller risknivå för hot, våld eller avvikning.

SiS har hittills haft omkring 90 avvikningar inom LVU under 2023, vilket innebär en minskande trend jämfört med samma period 2022. Från Nereby har tio unga avvikit under 2023, och 31 under 2022. Inom gruppen dömda till sluten ungdomsvård har inga avvikningar skett.

Nyhet,

Dela sidan med andra