Klarälvsgården ska få högsta säkerhetsklassning

SiS har beslutat om en femårig plan för säkerhetsklassning av myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Beslutet innebär att Klarälvsgården, som tredje ungdomshem, planeras att uppnå högsta säkerhetsklassning under 2025.

De senaste åren har SiS tagit stora kliv inom säkerhetsområdet. Myndigheten kommer fortsätta utvecklingsarbetet för att öka tryggheten med en rad olika åtgärder, i synnerhet på ungdomshemmen med högsta säkerhetsnivå.

– Vi börjar i höst bygga två nya standardavdelningar och ny skola här på Klarälvsgården. Högsta säkerhetsklassning innebär bland annat centralvakt, fler och bättre kameror, markradar, säkrare dörrar, stärkt perimeterskydd och avvisningsstaket samt operativa ledare på plats under dygnets alla timmar, säger tf. institutionschef Johan Björkehed.

Klassificeringen av ungdomshem och LVM-hem sker enligt tre säkerhetsnivåer. Nivå 1 har högst säkerhet och nivå 3 lägst. Genom att SiS nu har en långsiktig plan i myndigheten ökar möjligheterna att skapa goda förutsättningar för att anpassa innehållet i verksamheten efter den säkerhetsnivå institutionerna kommer att tillhöra.

– De säkerhetshöjande åtgärder som vi nu vidtar i myndigheten utgår ifrån en helhetssyn, där införandet av säkerhetsbedömningar och en enhetlig larmorganisation utgör viktiga exempel på satsningar. Själva säkerhetsklassningen av ungdoms- och LVM-hem handlar givetvis även om att anpassa den fysiska säkerheten, som vi nu också påbörjar på Klarälvsgården, säger Petter Wåhlberg, t.f. säkerhetsdirektör.

Beslutet i korthet:

2022 – tre av SiS institutioner är säkerhetsklassade

Tysslinge – nivå 1, Johannisberg - nivå 1, Nereby Bergsjön - nivå 3

2023 – sex av SiS institutioner är säkerhetsklassade

Margretelund – nivå 3, Hässleholm – nivå 2, Fortunagården – nivå 3

2024 – nio av SiS institutioner är säkerhetsklassade

Gudhemsgården – nivå 2, Fagared – nivå 2, Långanäs – nivå 3

2025 – tolv av SiS institutioner är säkerhetsklassade

Klarälvsgården – nivå 1, Nereby – Nivå 2, Ljungaskog – nivå 3

2026 – 15 av SiS institutioner är säkerhetsklassade

Sundbo – nivå 2, Hessleby - nivå 2, Råby – nivå 3

Nyhet,

Dela sidan med andra