Bättre arbetsmiljö på SiS

Bättre arbetsmiljö på SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet i förändring. Idag redovisar SiS sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön på myndighetens ungdoms- och LVM-hem till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets föreläggande där SiS uppmanas att åtgärda vissa brister.

– Alla, barn, ungdomar, klienter och medarbetare måste känna sig trygga och säkra på SiS. Det pågående förändringsarbetet och de säkerhetshöjande åtgärderna som vi nu är på gång med kommer leda till bättre arbetsmiljö och minskade risker för hot och våld, säger Robert Stenbom tf. HR-direktör.

I svaret till Arbetsmiljöverket beskriver SiS satsningarna som inletts inom ramen för myndighetens eget utvecklingsarbete. SiS har inrättat en ny säkerhetsavdelning, och det pågår säkerhetsklassning av ungdomshem och LVM-hem. Myndigheten har etablerat särskilda avdelningar med högre bemanning för barn, ungdomar och klienter som behöver särskilda anpassningar i vården och behandlingen.

SiS har också påbörjat implementeringen av riktlinjer och arbetssätt för att reducera risker genom införandet av strukturerade säkerhetsbedömningar, ny larmorganisation och en ny riktlinje för att bedöma riskfyllt ensamarbete. Under våren startar även myndighetens grundutbildning, som alla nyanställda klientnära medarbetare ska gå. 

– Att svaret nu skickats till Arbetsmiljöverket betyder ju inte att jobbet är klart, implementeringen av nya arbetssätt kommer att ta tid och det är viktigt att alla håller i och att det följs upp. Vi får inte glömma att det leder till att medarbetare i klientnära arbete kommer att få en tryggare arbetsmiljö. Att vi fortsätter prioritera arbetsmiljön inom verksamheten är självklart något som jag och hela skyddsorganisationen ser väldigt positivt på, säger Anneli Sandén, nationellt huvudskyddsombud.

 

Presskontakt:

Stefan Hell Fröding, Tfn: 010-453 41 20

Nyhet,

Dela sidan med andra