SiS unga berättar 2021 är här!

bilden visar en person som tittar ut mot en sjö under en mörk kväll

Nu släpps antologin SiS unga berättar. I årets bok, "Det är min tur nu!", reflekterar ungdomarna över det som varit, de insikter de fått under resan och om att finna mod och styrka till förändring.

I SiS unga berättar ges ungdomar som är placerade på SiS ungdomshem möjlighet att skriva en berättelse eller en dikt och få den publicerad i en antologi. Årets bok innehåller 94 texter på tema förändring.

Texterna har skrivits inom SiS skolverksamhet, där lärarna finns med som ett stöd under skrivprocessen. Boken är ungdomarnas plattform där de under kreativ frihet får sätta ord på tankar, erfarenheter och förändring. SiS har därför valt att inte redigera grammatik, form eller ord.

Per Sahlström lärare i svenska och musik på SiS ungdomshem Rebecka berättar att många ungdomar läser tidigare publicerade berättelser och hittar en gemensam inspiration och kraft som gör att de känner sig mindre ensamma i sin egen situation.

– Alla bär på en berättelse, ungdomar som placeras hos oss har haft det tufft. Att de kan skriva till en bok som andra kommer att läsa inspirerar dem att sätta ord på sina egna tankar kring det som har varit och den förändring de vill åstadkomma, säger Per Sahlström.

I de flesta texterna vänder de sig till en nära släkting eller till andra ungdomar i samma situation och tackar för det stöd de fått och peppar varandra till att fortsätta kämpa. En ungdom skriver:

"På jorden är vi flera miljarder människor och det kommer alltid finnas minst en person som du vet bryr sig om dig och jag kan lova dig att det finns fler." (ur Att bli starkare, SiS unga berättar 2021)

Pocketboken är gratis och du beställer den här på SiS webbplats:

SiS unga berättar

Nyhet,

Dela sidan med andra