Debattartikel införd i Dagens Nyheter 29 oktober

Med anledning av veckans medierapportering och debatt om bland annat avskiljningar inom SiS verksamheter, har Elisabet Åbjörnsson Hollmark nu skrivit en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter fredagen den 29 oktober.

Den rapport som Barnrättsbyrån och Childhood presenterade i veckan utgör ett värdefullt inslag i debatten. Den belyser områden där Sis har utvecklings- och förbättringsmöjligheter. Hur vi hanterar avskiljningar, det vill säga då en ungdom under en kortare tid separeras från övriga på avdelningen på grund av utagerande beteende, utgör ett sådant område. Alla har rätt att känna sig trygga hos oss. Sis vill, liksom barnrättsorganisationerna, det bästa för utsatta barn och ungdomar. Vi tar med oss rapportens slutsatser i vårt redan påbörjade utvecklingsarbete.

Fysiska ingripanden är det sista alternativet i vår verksamhet när inget annat fungerar. Våra medarbetare ska alltid i första hand försöka lösa situationer innan de eskalerar och blir våldsamma. Med höjd kompetens och rätt förhållningssätt bland våra medarbetare är det sannolikt möjligt att minska antalet avskiljningar. Att införa ett förbud mot denna åtgärd ser jag inte vara en framkomlig väg inom Sis komplexa verksamhet, givet de många arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv vi har att ta hänsyn till.

Det förekommer på våra ungdomshem situationer då det är nödvändigt, och på samma gång förenligt med den unges bästa, att använda tvångsåtgärder som exempelvis avskiljning. Annars riskerar vi att andra ungdomar hos oss, och våra egna medarbetare, kommer till allvarlig skada.

Avskaffas avskiljning som möjlig åtgärd skulle andra typer av ingripanden behöva tas till för att kunna säkerställa en trygg vård- och behandlingsmiljö inne på våra avdelningar. Alla har rätt att känna sig trygga och säkra hos oss.

Läs hela artikeln här.

Nyhet,

Dela sidan med andra