Långanäs ställer ut om normer

Måste normer bara fördöma och exkludera? Kan man forma om dem? De frågorna ställer konstutställningen norm-omforma på Eksjö museum. Konstverken har ungdomar på SiS ungdomshem Långanäs gjort.

– Man ska få vara och se ut som man vill. Det borde vara självklart och det vill jag visa, säger en av ungdomarna som deltar i utställningen.

– Många är så fördomsfulla och tror att man bara kan vara på ett sätt. På nätet får tjejer ofta ta mer skit än killar. Ta homofobi till exempel, det är så feltänkt. Man blir ju kär i personen, inte i könet.

Började med personalen

Mattias Ågren är en av de lärare som arbetat med konsten och utställningen. Han är också barn- och elevombud på Långanäs.

– När vi på allvar skulle diskutera normer började vi med personalen. Även vi vuxna bär med oss fördomar eller förutfattade meningar och kan vara snabba att döma. Det var ganska lätt att se hur både språk och undervisningsmaterial kan inkludera eller exkludera, berättar han.

Samtalsgrupper blev utställning

Steg två på Långanäs blev att låta ungdomarna diskutera i samtalsgrupper. Ämnen som mobbing, grupptryck, vilka normer som straffas eller belönas och vad man kan och vågar göra själv fanns med i diskussionerna.

– Utifrån samtalen har några elever gått vidare för att visualisera sina känslor och åsikter. Resultatet ser vi här, säger Mattias Ågren.

Satsning inom hela SiS

Utställningen norm-omforma är en del i ett större arbete som ska göra SiS till en normkritiskt tänkande organisation. Normkritiska samtalsgrupper är en satsning som pågår inom hela myndigheten sedan ett år.

Michael Westin är rektor för skolan på Långanäs. Han betonar hur viktigt det är att arbeta förebyggande när det gäller att utmana normer.
– Här märker vi att vårt arbete faktiskt har gett effekt, säger han.

Självklart för muséet att boka in utställningen

Även Pia Löfgren, chef för Eksjö museum, tycker att konstutställningen är viktig. Och det på många sätt.
– Vi blev jätteglada när Långanäs hörde av sig och det var självklart att boka in utställningen. Ämnet är angeläget och det är roligt att bidra till att en sluten verksamhet öppnar sig mot samhället, säger hon.

– Får vi frågan igen är vi intresserade.

Nyhet,

Dela sidan med andra