SiS budgetunderlag 2024–2026 inlämnat till regeringen

SiS gör viktiga förflyttningar samtidigt som myndigheten bedriver samhällsviktig verksamhet. Men för att möta de behov som aktuella samhällsförändringar kräver behövs resursförstärkningar.  

SiS budgetunderlag för åren 2024 - 2026 beskriver på ett tydligt sätt hur samhället förändrats och hur de barn, ungdomar och vuxna missbrukare som placeras på SiS påverkas genom ökad vårdtyngd och kriminalitet längre ner i åldrarna. 

– Vi känner väl till utvecklingen och därför rustar vi med all kraft för att möta behoven. För att klara uppgiften krävs mer resurser, säger Anna Sandahl, SiS Ekonomi- och planeringsdirektör.

Relaterade dokument:

SiS Budgetunderlag 2024-2026

Nyhet,

Dela sidan med andra