Instruktion för placering ska ge ökad kunskap

Nu finns en tydlig och överskådlig beskrivning av placeringsprocessen för SiS ungdomshem och LVM-hem. Instruktionen ska ge ökad kunskap i hela SiS och en gemensam bild av de olika delarna i placeringsförfarandet.

Arbetet med att ta fram en instruktion för placeringsprocessen har pågått under 2022 och medarbetare från olika delar av SiS har deltagit.

– Under våren genomförde vi samtal med ungdomar och klienter på sex ungdomshem och LVM-hem för att fånga deras upplevelser av en placering, säger projektledare/f.d. institutionschef Laila Siljedahl, som tillsammans med placeringshandläggare Rebecka Hall lett arbetet.

Under hösten genomfördes även samtal med socialsekreterare i fyra kommuner. Deras upplevelser och synpunkter har varit viktiga inslag i översynen.

Ett styrdokument för placering

– I närmare 30 år har SiS bedrivit kvalificerad verksamhet.

Verksamheten har genom åren utvecklats men det har saknats en sammanfattad beskrivning och en gemensam bild av placeringsförfarandet. Tills nu, säger Laila Siljedahl.

SiS generaldirektör har fastställt den nya instruktionen för SiS placeringsprocess. Den innehåller bland annat processbeskrivningar, rättsliga utgångspunkter och information om SiS verksamhet.

Instruktionen gäller från 1 februari och kommer att sändas i tryckt version till alla socialtjänster.

Nyhet,

Dela sidan med andra