SiS-talks om satsningen på säkerhet

bilden visar vinröd rektangel som är lutad åt vänster. I rektangeln står texten SiS-talks vi bjuder på kunskap. Bakom rektangeln är det svart bakgrundsfärg.

Vad är säkerhetskultur och strategiskt säkerhetsarbete egentligen? Svaren får du i den nya föreläsningen i serien SiS-talks.

SiS sida med våra filmade föreläsningar SiS-talks fylls på allt mer. Senaste tillskottet heter ”Vård och behandling med hög säkerhet” och handlar om SiS säkerhetsarbete. Föreläser gör institutionschef Helena Müller och biträdande institutionschef Joachim Reif, som båda är projektledare i SiS säkerhetsprojekt.

Föreläsare i SiS-talks-filmen ”Vård och behandling med hög säkerhet” - institutionschef Helena Müller och biträdande institutionschef Joachim Reif.

Föreläsningen, som är uppdelad i tre avsnitt, belyser säkerhetsarbete ur SiS perspektiv, men tar även upp säkerhet och säkerhetskultur på ett mer generellt plan. De tre filmerna har rubrikerna:

  • Systematiskt säkerhetsarbete – vad är det?
  • Säkerhetskultur – när alla har en gemensam syn
  • Från projekt till verklighet

Sedan tidigare innehåller SiS-talks föreläsningarna ”Implementering av MI i en stor organisation” och ”En vanlig skola i en ovanlig miljö”. Inom kort kan du även se föreläsningen ”Behandlingen av självskadebeteende i en låsbar miljö”.

Föreläsarna kommer alla från SiS.

Du hittar de filmade föreläsningarna på sidan SiS-talks.

Nyhet,