Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS placeringsenhet HBTQ-certifierad

Placeringsenheten på SiS huvudkontor har nyligen genomfört en HBTQ-certifiering genom RFSL. Certifieringen innebär en kunskapshöjande insats genom utbildning ur ett normkritiskt perspektiv.

SiS placeringsenhet valde att genomföra en HBTQ-certifiering för att påbörja ett systematiskt förändringsarbete i sitt arbetssätt och bemötande. En handlingsplan har tagits fram tillsammans med RFSL och efter certifieringen ska handlingsplanen implementeras. En arbetsgrupp hos placeringsenheten kommer att fortsätta arbetet med att exempelvis uppdatera dokument och utbilda nyanställda i HBTQ-frågor.

Elisabeth Olsson, enhetschef på SiS placeringsenhet. 

– SiS bör vara utrustade att möta alla typer av grupper som finns bland de ungdomar och klienter som placeras på våra institutioner. Därför var det en självklart för oss att bli HTBQ-certifierade, säger Elisabeth Olsson, enhetschef på placeringsenheten

– Placeringsenheten vill öka sin kunskap i HBTQ-frågor, jobba normkritiskt och synliggöra maktstrukturer på vår egen enhet, SiS huvudkontor och inom hela SiS. Flera ur personalen på enheten trodde att vi redan hade tillräcklig kunskap om HBTQ-frågor, men vi fick lära oss mycket mer under certifieringen, säger Mikael Blomquist, placeringssekreterare.

Certifiering giltig i tre år

– Det kändes väldigt bra att certifiera placeringsenheten, de tog till sig certifieringen på ett bra sätt och det märktes att arbetsgruppen hade roligt under sitt arbete, säger Filippa Barfvestam från RFSL:s utbildningsenhet.

RFSL gör en uppföljning ett år efter certifieringen för att stötta i arbetet. HBTQ-certifieringen är giltig i tre år och efter det kallar RFSL till en omcertifierings-workshop.

– Vi hjälper till att uppdatera handlingsplanen, göra en ny process och utvärdera hur arbetet har gått hittills. Handlingsplanen görs för de kommande tre åren och i samband med det får man ett nytt certifikat, säger Filippa Barfvestam.

Placeringsenheten på SiS huvudkontor ansvarar för att placera den ungdom, som socialtjänsten begär plats för hos SiS, på den institution som passar bäst för den enskilde individen.

Nyhet,