Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS första standardskola invigd

Den 17 augusti, invigdes Statens institutionsstyrelses
första standardskola på SiS ungdomshem Ljungbacken. Nu har ungdomarna tillgång till en gemensam skola i moderna lokaler.

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Det gäller även på, Statens institutionsstyrelse, SiS. För att tillgodose den rätten har alla SiS ungdomshem en skola.

SiS första standardskola på SiS ungdomshem Ljungbacken

– Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och en lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn.  Det gäller även för hos oss på SiS. Det är med stolthet vi nu inviger SiS nya och moderna skola på Ljungbacken, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör

Standardskolan har plats för 47 elever och det finns tre elevingångar med rastgårdar utomhus. Matte, NO, SO och bild är samlade i en del av skolan. Språk och musik finns i en annan del. Utredningsdelen ligger separat och verkstad samt idrott finns i andra lokaler.

– Det känns fantastiskt att vi har fått en ny skola! Alla lärare har fått arbetsplatser, vilket de inte hade tidigare. När de har sina arbetsplatser i ett gemensamt rum möjliggörs ett tätare samarbete. Både personal och ungdomar är nöjda med de nya och fräscha lokalerna, säger Jeanette Mellqvist, rektor.

Jeanette Mellqvist, rektor SiS ungdomshem Ljungbacken

När Jeanette Mellqvist började arbeta på SiS ungdomshem Ljungbacken fick hon i uppdrag att omorganisera skolan. Ljungbacken hade till en början en skola per avdelning där lärare undervisade i ämnen som de inte var behöriga i. Nu har institutionen en gemensam skola, Ljungskolan, med ämnesbehöriga lärare.

– Det har fungerat jättebra att ha en gemensam skola. Det fanns oro att det skulle bli mer problem när ungdomarna möts oftare, men så har det inte blivit. Vissa ungdomar trivs med att träffa andra som de inte bor med. Det finns ungdomar som inte ska mötas och då gör vi scheman så att de inte går i skolan samtidigt, berättar Jeanette Mellqvist.

I samband med invigningen firas 100-års jubileum för Gräskärr/Ljungbackens ungdomshem med en jubileumsutställning.

Nyhet,