Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Dans för hälsa testas på ungdomshem

På SiS ungdomshem Bergsmansgården kompletteras vården och behandlingen med dans en gång i veckan. Metoden, dans för hälsa, kommer från en forskningsstudie som visar goda resultat på unga flickors psykiska hälsa.

Kravlös dans med fokus på rörelseglädje kan öka unga tjejers välmående och minska psykisk ohälsa. Det visar en studie av forskaren Anna Duberg vid Örebro universitet, i studien undersökte hon hälsoeffekterna av att komplettera elevhälsa med dans för flickor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Forskningen visar på vinsterna med dans som pulshöjande aktivitet och metoden används nu även på vårdcentraler och inom barn- och ungdomspsykiatri runt om i landet.

– Jag brukar säga att man ”hackar systemet”, att man går via kroppen för att nå sinnestillståndet och hitta känslorna. Även om man kommer in i danslokalen med olika problem som känns betungande, så har vi ändå en kropp som kan röra sig och en grupptillhörighet där man känner sig välkommen. I dansen lyfter vi fram resurser, det vill säga det som fungerar, vilket stärker självtillit och ger en paus från negativa tankar, säger Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap vid Örebro universitet och interventions- och kursansvarig i Dans för hälsa.

Dansen som komplement

Helena Carlsén, rektor på SiS ungdomshem Bergsmansgården

Helena Carlsén, rektor på SiS ungdomshem Bergsmansgården, har under flera år följt Anna Dubergs forskning. Hon tror att dansen blir ett viktigt komplement till behandlingen på flera sätt.

– Vi behöver fler metoder än att prata. Inom behandlingen och på skolan pratar och samtalar vi mycket. Det är viktigt att kunna erbjuda alternativa uttrycksformer bortom bedömning och förhandling. Det kan vara bild, musik och här som dans - en annan slags terapi för kroppen och sinnena, säger Helena Carlsén.

De har nu använt sig av metoden i åtta veckor, en dag i veckan kommer ”dans för hälsa”-instruktören Linda Gustafsson till Bergsmansgården och håller i ett danspass för de tjejer som vill delta. En av tjejerna som deltar i danspassen berättar att hon gillar att bara få vara i dansen och att hon ibland brukar göra avslappningsövningarna innan hon ska somna. Linda Gustafsson, tycker att hon märker skillnad på de tjejer som deltagit.

Linda Gustafsson, instruktör Dans för hälsa

– Från att de var lite avvaktande dansar vi nu fritt. Jag upplever också att de känner sig mer trygga i sig själva och de berättar att de sover bättre och så skrattar vi mycket tillsammans, säger Linda Gustafsson.

Nyhet,