Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Köer inom ungdomsvården

Efterfrågan inom SiS ungdomsvård är fortsatt hög och inget tyder på minskad efterfrågan den närmaste tiden. Trots att SiS har utökat antalet platser är det just nu svårigheter att tillgodose behovet från socialtjänsten.

– Vi gör allt vi kan för att anvisa plats omedelbart, men nu är vi i ett läge där det uppstår väntetider på ungdomsplatserna. Därför fortsätter vi vår utbyggnad och skyndar på alla byggprocesser så mycket det går, men kommunala plan- och byggprocesser gäller även SiS och därför tar det tid att komma ikapp efterfrågan, säger kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

SiS ökade kapaciteten inom ungdomsvården under 2015 med cirka 50 platser och under 2016 planerar SiS att utöka med ytterligare cirka 80 platser. Under de kommande två åren ökar SiS kapaciteten med ytterligare ett drygt hundratal platser.

– Samtidigt som vi utökar vår kapacitet så har socialtjänsten en nyckelroll i att frigöra platser hos SiS. Den som inte behöver vara på en låst SiS-avdelningen måste flytta vidare till en öppen behandling på exempelvis HVB, och det är socialtjänstens beslut, säger Christer Pedersen.

Nyhet,