Så hanterar SiS corona

SiS arbete och verksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för motverka smittspridning av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19. 

I arbetet med att motverka smittspridning har SiS från central nivå regelbundna avstämningar med våra institutioner samt fortlöpande kontakt med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation. SiS har också en kontaktperson hos Folkhälsomyndigheten.

Samtliga regionala smittskyddsenheter har också fått information om SiS verksamhet i deras län.

Utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer följer SiS också rekommendationer från andra myndigheter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Beslut om eventuella besöksrestriktioner till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som tidigare gällt.

Läs mer information
Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Om kontakt med anhöriga inte måste begränsas på grund av smittorisk, finns fortfarande möjlighet att prata med vänner och familj via digitala plattformar.

 

Information anpassat till barn och unga

Läs SiS anpassade information för barn och unga:
Information till ungdomar och klienter

Anpassad information för de som är under 18 år finns också på Barnombudsmannens webbsida Covid-19- (coronaviruset) - information till barn och unga

Lättläst information om covid-19

Myndigheten för delaktighet har samlat information på lätt svenska, teckenspråk, inläst och punktskrift på webbsidan Tillgänglig information om pågående smittspridning. Där finns även samtalsstöd i form av piktogram.

Här på SiS webbplats kan du också hitta lättläst information till ungdomar om personuppgifter och covid-19.

Dela sidan med andra