Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så hanterar SiS corona

SiS arbete och verksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för motverka smittspridning av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19. 

För att säkra driften på SiS ungdomshem och LVM-hem under den pågående pandemin leds SiS arbete kopplat till coronaviruset av en särskild stab.

Dagliga avstämningar sker med SiS samtliga institutioner och staben har fortlöpande kontakt med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation. SiS har också en kontaktperson hos Folkhälsomyndigheten.

Samtliga regionala smittskyddsenheter har också fått information om SiS verksamhet i deras län.

Utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer följer SiS också rekommendationer från andra myndigheter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

I takt med att samhället tar steg för återgång till ett mer normalt läge anpassar även SiS sin verksamhet. De generella besöksrestriktionerna övergår till beslut som fattas för varje institution utifrån lokala förutsättningar och behov.

Läs mer information:
Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Om kontakt med anhöriga inte måste begränsas på grund av smittorisk, finns fortfarande möjlighet att prata med vänner och familj via digitala plattformar.

 

Information anpassat till barn och unga

Läs SiS anpassade information för barn och unga:
Information till ungdomar och klienter

Anpassad information för de som är under 18 år finns också på Barnombudsmannens webbsida Covid-19- (coronaviruset) - information till barn och unga

Lättläst information om covid-19

Myndigheten för delaktighet har samlat information på lätt svenska, teckenspråk, inläst och punktskrift på webbsidan Tillgänglig information om pågående smittspridning. Där finns även samtalsstöd i form av piktogram.

Här på SiS webbplats kan du också hitta lättläst information till ungdomar om personuppgifter och covid-19.