Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så hanterar SiS corona

SiS arbete och verksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för motverka smittspridning av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen covid-19. 

För att säkra driften på SiS ungdomshem och LVM-hem under den pågående pandemin leds SiS arbete kopplat till coronaviruset av en särskild stab.

Dagliga avstämningar sker med SiS samtliga institutioner och staben har fortlöpande kontakt med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisation. SiS har också en kontaktperson hos Folkhälsomyndigheten.

Samtliga regionala smittskyddsenheter har också fått information om SiS verksamhet i deras län.

Utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer följer SiS också rekommendationer från andra myndigheter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Generella besöksrestriktioner

Sedan den 24 mars 2020 gäller generella besöksrestriktioner inom SiS. Det är en del av samhällets insatser för att förhindra smittspridning av covid-19.

Besök kommer åter kunna genomföras först när Folkhälsomyndigheten ändrar bedömningen kring smittrisk. Beslutet gäller tills vidare, dock längst till 2 juni 2020.

Läs mer information om SiS generella besöksrestriktioner på grund av covid-19.

Kontakt med anhöriga 

Läs mer om hur SiS arbetar för att underlätta kontakt med anhöriga under coronapandemin.

Surfplattor ska underlätta kontakt med anhöriga

På andra språk - Other languages

Visiting restrictions at SiS

Information anpassat till barn och unga

Anpassad information för de som är under 18 år finns bland annat på Barnombudsmannens webbsida Covid-19- (coronaviruset) - information till barn och unga

Lättläst information om covid-19

Myndigheten för delaktighet har samlat information på lätt svenska, teckenspråk, inläst och punktskrift på webbsidan Tillgänglig information om pågående smittspridning. Där finns även samtalsstöd i form av piktogram.