Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

I takt med att samhället tar steg för återgång till ett mer normalt läge anpassar även SiS sin verksamhet. De generella besöksrestriktionerna övergår till beslut som fattas för varje institution utifrån lokala förutsättningar och behov.

– Att förhindra smittspridning har fortsatt högsta prioritet men vi vågar nu ta steg och förbereda oss för det som mer liknar ett normalläge, säger Maria Hulthén, chef för SiS covid-19-stab.

SiS har endast haft ett fåtal fall av konstaterat smittade bland placerade ungdomar och klienter. Alla institutioner har samordnats genom en central stab och många insatser har bidragit till det låga antalet smittade. De generella besöksrestriktionerna är en av dem.

– Det är många som ansträngt sig för att hantera covid-19. För ungdomar och klienter har besöksrestriktionerna så klart inneburit begränsningar, och detta i ett redan utsatt läge.

Inom ungdomsvården har föräldrar varit välkomna men kontakt med vänner och bekanta har fått hanteras på nytt sätt utan personliga besök.

– Vi ska inte begränsa mer än nödvändigt och det är bra att vi nu kan gå över till ett läge där eventuella restriktioner beslutas för varje institution utifrån om de har misstänkt eller konstaterat smittade, säger Maria Hulthén.

Smittläget kan snabbt ändras och regeringen har nyligen beslutat om nationell planering för en andra smittvåg. Inskränkningar för en institution eller avdelning kan beslutas snabbt. Alla besök måste därför planeras noga och med tät kontakt tills dess att de kan genomföras.

Nyhet,

Dela sidan med andra