Vemyra föreslås ta emot pojkar istället för flickor

 

Efterfrågan på platser inom SiS ungdomsvård är fortsatt mycket hög. Under hösten 2023 har kösituationen förändrats och nu råder det främst brist på platser för skolpliktiga och icke skolpliktiga pojkar. Även prognosen framåt visar på samma utveckling. Därför föreslås SiS ungdomshem Vemyra att ställa om verksamheten till att ta emot pojkar.

Från den 26 februari 2024 föreslås att SiS ungdomshem Vemyra ska ta emot skolpliktiga pojkar.

– Det är mycket viktigt att vi nu tar gemensamt ansvar så att vi kan ta emot de barn och unga som behöver placering på SiS. Förslaget skulle innebära att antalet platser för pojkar ökar med 10, säger sektionschef Helena Finér.

Förslaget innebär att de flickor som idag är placerade på Vemyra och som fortfarande är behov av SiS-placering kan flyttas till andra SiS-hem. Flickorna föreslås vara utflyttade i början av februari 2024. Flytten sker då i nära samarbete med berörda ungdomars socialsekreterare. Enligt förslaget kommer Vemyra vara tillfälligt stängt under perioden 7-26 februari. Medarbetarna kommer under den tiden utbildas för att kunna ta emot och vårda och behandla pojkar. Återöppnande av avdelningarna föreslås ske genom successivt intag av barn och ungdomar.

 

Nyhet,

Dela sidan med andra