SiS nominerar ungdomsvårdsdirektör till expert i regeringens utredning

Malin Östling, direktör för ungdomsvården, nomineras som SiS expert i regeringens utredning av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Utredningen som ska se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation kommer att bestå av bland annat en expertgrupp, med bred kompetens. SiS nominerar nu ungdomsvårdsdirektör Malin Östling som SiS expert i utredningen.

– Den här utredningen är central för framtidens barn- och ungdomsvård och därför känns det väldigt bra att vi nu nominerar Malin Östling som vår expert. Malin kan bidra med den mycket gedigna kunskap, erfarenhet och kompetens som utredningen kräver, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Utredningens syfte är att stärka den statliga barn- och ungdomsvårdens vårdande uppdrag och del i vårdkedjan för att säkerställa att barn och unga ges en trygg och kvalitativ vård, skola och behandling. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur verksamheten kan bli mer ändamålsenlig och effektiv, hur barnrätts- och rättssäkerhetsperspektivet kan stärkas, samt hur utslussning och eftervård kan bli mer verkningsfull.

– Jag ser fram emot att kunna vara med och påverka framtidens statliga barn- och ungdomsvård. Det är en så otroligt viktig verksamhet. Mina fem år som ansvarig för ungdomsvården, i olika former, tillsammans med tidigare erfarenheter gör att jag kan bidra till utvecklingen av den statliga ungdomsvården, säger Malin Östling.

Birgitta Dahlberg, avdelningsdirektör för missbruksvården kommer att gå in i rollen som avdelningsdirektör för ungdomsvården. Rekrytering av ny missbruksvårdsdirektör kommer att inledas inom kort.

Regeringens utredning leds av Lise Tamm, chefsåklagare på Åklagarmyndigheten. En bred delaktighet kommer att säkerställas genom att flera aktörer involveras, allt från myndigheter, barnrättsorganisationer och tidigare placerade barn och unga. Uppdraget ska redovisas senast den 25 april 2025.

Nyhet,

Dela sidan med andra