Riksrevisionen granskar SiS

Riksrevisionen har idag publicerat en rapport efter att ha granskat vård och behandling vid SiS särskilda ungdomshem. Rapporten riktar kritik mot både regeringen och SiS.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att verksamheten brister på flera sätt. Myndigheten säger att ett av huvudproblemen är att regeringen i sin styrning inte har givit SiS tillräckligt goda förutsättningar att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Mycket av det som Riksrevisionen lyfter fram som förbättringar i sin rapport har SiS sedan tidigare påbörjat arbetet med. Det handlar om allt ifrån att skapa ett SiS för en likvärdig och rättssäker vård, till att säkerställa nya lokaler anpassade för en modern statlig tvångsvård.

– Vi delar en stor del av Riksrevisionens slutsatser. Vi behöver till exempel lägga mer kraft på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas med vårt svåra uppdrag. Därför är det glädjande att vi till exempel kan se en ökning av antal medarbetare som har gått grundutbildningen i år jämför med tidigare, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS kommer ta med förslagen från Riksrevisionen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Rekommendationerna från Riksrevisionen i korthet

SiS rekommenderas bland annat att

  • säkerställa att interna styrdokument som ledningen har beslutat om också implementeras och följs i det dagliga arbetet på ungdomshemmen
  • inrätta en funktion inom myndigheten med ett tydligt ansvar för behandlingsverksamheten
  • säkerställa att personalen på ungdomshemmen har rätt kompetens för att bedriva vård och behandling på ett effektivt sätt utifrån ungdomarnas behov.

Regeringen rekommenderas bland annat att tydliggöra SiS vård- och behandlingsuppdrag och vilka målgrupper som ska placeras på ungdomshemmen.

Riksrevisionens pressmeddelande: Brister i statens tvångsvård av barn och unga

Nyhet,

Dela sidan med andra