Regeringen möter SiS behov av utökade resurser

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark

I vårändringsbudgeten för 2024 skjuter regeringen till drygt 304 miljoner kronor till Statens institutionsstyrelse (SiS). De extra medlen svarar upp mot den hemställan SiS lämnade till regeringen i slutet av januari i år.

- Den mycket snabba ökningen av antalet unga som döms för brott får stora konsekvenser för SiS, och det är därför glädjande att regeringen tagit hänsyn till våra behov i vårändringsbudgeten. Med en robust finansiering kan vi nu fortsätta utveckla det viktiga arbete vi utför varje dag för de barn, unga och klienter som behöver det allra mest, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS äskande i hemställan i januari uppgick till 272 miljoner kronor för år 2024. Utöver detta skjuter regeringen till 28 miljoner kronor för andra säkerhetshöjande åtgärder samt 4,4 miljoner kronor för arbetet inom ramen för samverkansstrukturen Bob, barn och unga i organiserad brottslighet. Totalt tilldelas SiS drygt 304 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.

Behovet av utökade resurser har sin huvudsakliga grund i hur SiS finansieras. Den slutna ungdomsvården för brottsdömda unga finansieras helt av statliga anslag. SiS övriga ungdomsvård, som till största del utgörs av placerade enligt lagen om vård av unga (LVU), finansieras med avgifter från kommunerna till två tredjedelar. Endast en tredjedel är statliga anslag. Konsekvensen av en omfattande omställning av LVU-platser till platser inom den slutna ungdomsvården blir därför ett kraftigt underskott, som riskerade att urholka stora delar av SiS budget och omöjliggöra ett antal nödvändiga utvecklingsåtgärder.

SiS hade i början av 2023 drygt femtio ungdomar som avtjänade sluten ungdomsvård. Den 1 april 2024 avtjänade 115 ungdomar sluten ungdomsvård. Enligt prognosen kommer upp emot 150 platser att behövas innan året är slut, och cirka 200 platser år 2025.

Nyhet,

Dela sidan med andra