Ökad trygghet med nya regler om elektroniska kommunikationstjänster

Fiktiv elev vid en dator

(Ny version den 17 maj) Från den 15 maj 2024 får SiS ökade möjligheter att begränsa barn och ungas användande av mobiltelefoner och surfplattor. Lagändringarna ska öka tryggheten och säkerheten genom att minska risken för exempelvis avvikningar, fritagningar och brottslig aktivitet.

– Den som placeras inom SiS ska få möjlighet att fokusera på sin vård och behandling. Man ska vare sig kunna planera sin fritagning, beställa droger eller ha olämpliga kontakter. SiS får nu bättre möjligheter att skydda utsatta barn och unga från destruktiva eller rentav kriminella sammanhang, säger SiS ungdomsvårdsdirektör Birgitta Dahlberg.

Genom de nya bestämmelserna i LVU och LSU har generella begränsningar införts. De gäller alla brottsdömda unga som verkställer sluten ungdomsvård (LSU). Vidare omfattas de unga som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU) på avdelning med förhöjd säkerhetsnivå (säkerhetsnivå 1 och 2). LVU-placerade på avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå (säkerhetsnivå 3) omfattas inte av de generella begränsningarna.

På vissa ungdomshem har endast en eller ett par avdelningar förhöjd säkerhetsnivå. LVU-placerade på dessa avdelningar omfattas då av de generella begränsningarna, medan LVU-placerade på övriga avdelningar utan förhöjd säkerhetsnivå inte omfattas.

De generella begränsningarna innebär att barnen och ungdomarna bara får använda elektroniska kommunikationstjänster för att ha kontakt med en annan person. Denna kontakt sker som huvudregel med SiS telefoner som saknar internetuppkoppling. De kommer alltså inte att få surfa på internet.

Ett barn eller en ungdom som anländer till ungdomshemmet får inte heller ha sin mobiltelefon eller annan utrustning som möjliggör elektronisk kommunikation. Sådan utrustning kommer därför att omhändertas. SiS surfplattor ska inte heller som utgångspunkt erbjudas till de barn och unga som omfattas av de generella begränsningarna.

De som omfattas av de generella begränsningarna kommer dock även fortsättningsvis att få ha kontakt med vårdnadshavare och övrig familj, men via SiS telefoner. Man kommer även kunna stå i kontakt med sin socialsekreterare och sitt juridiska ombud via telefon.

I vissa fall kan individuella beslut fattas, som exempelvis att vägra kontakt med en person som bedöms äventyra vården av den unge.

Undantag från de generella begränsningarna kan göras i vissa särskilda fall, till exempel för skolundervisning och för att kunna legitimera sig elektroniskt. Vidare finns undantag för placerade som verkställer sluten ungdomsvård på öppen avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå.

LVU-placerade på avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå omfattas inte av några generella begränsningar. Dessa barn och unga får som huvudregel använda sin egen utrustning, men rätten kan vägras eller begränsas under vissa förutsättningar. En förändring är att sådana beslut numera gäller i högst 30 dagar. Kort sagt liknar regleringen för LVU-placerade på avdelning utan förhöjd säkerhetsnivå de tidigare EKT-reglerna, dvs. reglerna som gällde innan den 15 maj.

Not: I den nya versionen av texten från den 17 maj har de juridiska bestämmelserna förtydligats.

 

Läs mer

Elektroniska kommunikationstjänster - vanliga frågor och svar

Regeringens proposition 2023/24:81

Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

Nyhet,

Dela sidan med andra