Ny FoU-direktör på SiS: ”Det vi gör, ska göra skillnad på riktigt för dem vi finns till för.”

Sedan årsskiftet har SiS en ny forsknings- och utvecklingsdirektör: Jenny Kärrholm är forskare och socionom i botten och kommer närmast från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. En röd tråd genom hennes arbetsliv är att hjälpa utsatta människor att komma tillbaka till samhälle och sysselsättning.

Jenny har i cirka tio månader redan jobbat som vikarierande FoU-direktör på SiS, innan tjänsten nu har övergått till att bli tillsvidare.

– Min drivkraft är att bidra till att göra världen lite bättre om än i det lilla, säger Jenny som på sin fritid är engagerad i scoutrörelsen. "Unga som gör världen bättre", scouternas vision, är något som också lockade Jenny till SiS:

– Att myndighetens uppdrag är att förbättra för de mest utsatta i samhället, det brinner jag för. Och forskningen på SiS ska ju bidra till att vi kan erbjuda barn, unga och klienter bästa tänkbara vård och behandling utifrån den kunskap som finns. Det innebär att vi exempelvis finansierar forskning som kan hjälpa oss att ta fram kunskap som vi behöver för att göra ett bättre jobb, fortsätter Jenny.

Jenny Kärrholm

SiS FoU-direktör Jenny Kärrholm

”Viktigt att hela vår verksamhet bygger på vetenskap”

Jenny menar vidare att det behövs fler välgjorda forskningsstudier om det ska vara möjligt att dra säkra slutsatser om vilka effekter insatserna har. Därför blir det också viktigt för SiS att samarbeta med forskare utanför myndigheten, så att SiS kan få hjälp med att bygga kunskap snabbare. För att forskningsresultat ska göra nytta måste de vara relevanta, begripliga och tillämpade. Det är ingen uppgift som en FoU-avdelning klarar på egen hand.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet tillsammans med SiS missbruksvård och ungdomsvård, att vara en del av ett team som får 1+1 att bli 3. Det är jätteviktigt att hela SiS verksamhet, vård och behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

"Vi bör bedriva mer egen forskning"

Under de månader Jenny har jobbat på SiS har hon börjat arbeta för att SiS ska få förutsättningar från regeringen att själva få bedriva egen forskning som en del i arbetet med verksamhetens utveckling. SiS FoU-avdelning har också kommit närmare kärnavdelningarna, missbruksvården och ungdomsvården, för att säkerställa att arbetet är relevant och efterfrågat.

–Vi hoppas få lägga mer tid på implementering och uppföljning framöver, så att det vi gör ska göra skillnad på riktigt för dem vi finns till för, avslutar Jenny.

Läs mer om SiS forskning.

Nyhet,

Dela sidan med andra