Ekebylunds LVM-hem i Skånela avvecklas

Stort renoveringsbehov kombinerat med minskad efterfrågan gör att Ekebylunds LVM-hem avvecklas under 2024.

Ekebylund är ett av SiS LVM-hem för tvångsvård av vuxna missbrukare. Minskad efterfrågan från socialtjänsten och omfattande renoveringsbehov gör att verksamheten avvecklas under hösten 2024.

Institutionen har idag ett 30-tal tillsvidareanställda.

– Vi har regelbundna möten och alla har fått anmäla intresse för fortsatt arbete på annat SiS-hem. Vi har flera institutioner i närheten, säger Petter Jarnlo från SiS missbrukvårdsavdelning som leder avvecklingen.

– Hela processen genomförs i samverkan med fackliga organisationer, säger Petter Jarnlo.

Redan nu har Ekebylund intagningsstopp

– De klienter som idag finns på Ekebylund kan vårdas där under hela sin vårdtid. Att inte behöva överföras till en annan institution minskar stressen i en redan utsatt livssituation, säger Petter Jarnlo.

Ekebylunds målgrupp är kvinnor med blandmissbruk, ofta i kombination med stort omvårdnadsbehov. Andra LVM-hem tar nu över arbetet med denna målgrupp.

Efter förändringen finns 10 LVM-hem med drygt 300 platser kvar inom Statens institutionsstyrelse. Varje år tvångsvårdas cirka tusen vuxna missbrukare. Uppdraget är att avbryta livshotande missbruk och motivera till fortsatta frivilliga insatser.

Nyhet,

Dela sidan med andra