Den statliga ungdomsvården ska utredas

En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Det meddelade regeringen vid en pressträff under måndagen. SiS ser positivt på helhetsgreppet som innebär en satsning på barn och unga.

– Jag välkomnar att man nu tar ett helhetsgrepp om den statliga ungdomsvården. Med tydligare och bättre förutsättningar kan vi stärka kvaliteten ytterligare. Parallellt med utredningen kommer vår verksamhet att pågå som vanligt, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Utredningens syfte är att stärka den statliga barn- och ungdomsvårdens vårdande uppdrag och del i vårdkedjan. Detta för att säkerställa att barn och unga ges en trygg och kvalitativ vård, skola och behandling. Den erfarenhet och samlade kunskap som finns inom SiS ska tas tillvara på och därför kommer myndigheten att involveras under utredningens gång.

Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur verksamheten kan bli mer ändamålsenlig och effektiv, hur barnrätts- och rättssäkerhetsperspektivet kan stärkas, samt hur utslussning och eftervård kan bli mer verkningsfull.

– Vi har brister i vår mångfacetterade verksamhet, men jag är samtidigt stolt över det viktiga arbete som SiS medarbetare gör varje dag för samhällets mest utsatta. Utöver att vi arbetar utifrån en föråldrad lagstiftning i eftersatta lokaler så har vårdtyngden ökat avsevärt. Det är min förhoppning att utredningen bidrar till att stärka den statliga ungdomsvården på sikt, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Regeringen har utsett Lise Tamm, chefsåklagare på Åklagarmyndigheten, till särskild utredare. Betänkandet ska redovisas senast den 25 april 2025.

Här finns kommittédirektivet: En reform av den statliga barn- och ungdomsvården för en trygg och kvalitativ vård, Dir. 2024:13 (pdf 233 kB)

Nyhet,

Dela sidan med andra