Viktig rapport för SiS fortsatta arbete

Bilden visar en kvinna med seriöst ansiktsuttryck. I bakgrunden syns delar av en grön växt samt ett fönster.

I rapporten ”Vem ska tro på mig?” har barnrättsorganisationerna Barnrättsbyrån och Childhood kartlagt förekomst och typ av sexuella övergrepp mot barn placerade på SiS de senaste åren. Som myndighet välkomnar vi rapporten, och tar med oss dess viktiga slutsatser i det fortsatta arbetet.

Rapporten från Barnrättsbyrån och Childhood lyfter viktiga områden som SiS kan och har börjat arbeta med. Det handlar bland annat om att organisatoriskt förändra och förebygga negativa kulturer och miljöer på våra ungdomshem.

– Jag blir både arg, frustrerad och ledsen. Det är allvarligt det som rapporten pekar på, och det är därför väldigt bra att den har tagits fram. Vi tar verkligen till oss av innehållet och vi behöver ta varje barns upplevelse på största allvar. Det har vi bevisligen inte klarat av. Jag kommer göra allt som jag kan för att inga fler barn ska utsättas för övergrepp på SiS, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS har de senaste åren vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att skapa en trygg och säker miljö för alla som placeras, men som myndighet behöver vi bli mycket bättre på att arbeta på ett sådant sätt så att barnen upplever att de blir lyssnade på, och att skapa en miljö där de känner tillit och vågar berätta. Placerade barn som har blivit utsatta ska kunna larma, det ska finnas funktioner för det. Men det måste ske rättssäkert, och här är vi inte helt klara, men arbetar för fullt med att få det på plats.

– Jag vill också att oberoende aktörer kan besöka våra placerade barn för att säkerställa barnens trygghet och rättigheter. Eftersom utsattheten i låsbara miljöer är så stor så behövs insyn. Jag har sedan jag började som generaldirektör arbetat för ökad insyn och det kommer jag fortsätta med, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Den förväntansbild och de krav som ställs på SiS verksamhet är höga, och det ska de också vara. För att kunna möta denna förväntansbild krävs dock kraftigt utökade resurser i form av mer individuellt anpassad vård, tätare bemanning och fler ändamålsenliga lokaler. Det krävs även stora satsningar på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, vilket i sig är en grundförutsättning för att kunna erbjuda en god, trygg och säker vård. Det handlar också om att SiS behöver andra juridiska befogenheter för att kunna upprätthålla ordningen och tryggheten på ungdomshemmen.

Åtgärderna som krävs tar tid att genomföra och precis som rapporten betonar handlar det om att förändra en organisations kultur och miljö. Det här arbetet har börjat och vi kommer inte att släppa det förrän vi kommit i mål.

Läs hela rapporten

Rapporten ”Vem ska tro på mig?" (Barnrättsbyråns webbplats)

Nyhet,

Dela sidan med andra