Uppdraget om avhoppare delredovisat

Sedan 2021 arbetar Statens institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med Polismyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen för att stärka och utveckla stödet till avhoppare från kriminella grupperingar. Av regeringsuppdragets delredovisning framgår att Polismyndigheten under 2022 beviljade 113 ansökningar från kommuner om statliga medel till avhopparverksamheten. Det är fyra gånger fler än året innan.

– En stärkt samverkan i både vårdkedja och rättskedja är viktigt för samhället. Det är också centralt för att vi som myndighet ska lyckas bättre med vårt uppdrag. Jag ser positivt på det myndighetsövergripande uppdraget för att få fler barn och unga att lämna ett kriminellt liv bakom sig, och det goda arbete som sedan flera år tillbaka bedrivs inom SiS, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Allt fler kommuner söker pengar för att stötta personer som vill hoppa av från kriminella miljöer och som behöver samhällets stöd och skydd för att klara av det. Under 2022 beviljade Polismyndigheten 113 ansökningar från kommuner om statliga medel till avhopparverksamhet och 58 miljoner kronor betalades ut. Det är fyra gånger fler ansökningar än året innan, då 28 ansökningar kom in och tolv miljoner kronor betalades ut.

SiS del i regeringsuppdraget innebär framförallt fokus på att upptäcka potentiella avhoppare. Myndigheten ska i samverkan med socialtjänsten även förbereda den unge för utskrivning och avhopp, samt bistå kring eventuella eftervårdsuppdrag.

SiS har expertkunskap när det gäller vård och behandling av unga kriminella. Detta i kombination med de unika förutsättningar en placering inom SiS medför skapar goda möjligheter att påverka ungas liv i positiv riktning. En placering innebär inte minst att ungdomens omedelbara kontakt med den kriminella miljön avbryts, och kraftigt begränsas under vårdtiden.

– Vi har märkt en tydlig skillnad i resultat när vi arbetat strukturerat mot ett avhopp med vårt egenutvecklade metodstöd. En central del i detta är att investera tid i relationen för att bygga upp tilliten och överbrygga misstron mot SiS, socialtjänst och andra samhällsaktörer, säger Stefan, psykolog inom SiS ungdomsvård.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast den 1 februari 2024.

Nyhet,

Dela sidan med andra