Ungdomarnas egen bok är här

Bild på årets bok Växa mot förändring

Årets upplaga av SiS unga berättar heter ”Växa mot förändring”. Boken består av 93 berättelser och dikter där barn och unga reflekterar över vad förändring är dem och om att hitta en vändpunkt i livet.

– Vi har flera sätt att låta unga hos oss berätta vad de tycker och känner. Vår skrivarsatsning är ett sätt. Barn och ungas tid hos oss handlar om att stoppa ett akut skeende, men också om att ge rätt förutsättningar för att nå en vändpunkt i livet, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Texterna är viktiga för ungdomarna

SiS unga berättar har getts ut av SiS i över 15 år med syftet att ge barn och unga möjlighet att under kreativ frihet sätta ord på tankar, känslor och erfarenheter. Texterna är skrivna inom ungdomshemmens skolverksamhet, där lärare varje dag stöttar barnen och ungdomarna att hitta sin inre motivation och lust att lära. Berättelserna är barnens och ungdomarnas egna. Texterna har anonymiserats genom att ta bort detaljer så att barnen och ungdomarna inte ska kunna identifieras.

Therese Liljeqvist, som är ämneslärare i svenska på Folåsa ungdomshem, har sett hur barn och unga utvecklas och har växt genom skrivandet.

– Ungdomarna tycker om att formen är fri och att de själva får välja hur de skriver. Som lärare tycker jag att det är något fint med uppgiften att inte gå in och ändra utan försöka fånga upp och hjälpa så att de får skriva sitt språk och på sitt sätt, säger Therese Liljeqvist.

– De är så stolta, de visar boken för alla: behandlingspersonal och andra ungdomar, och de frågar "hur kan min mamma beställa hem boken?", avslutar Therese Liljeqvist.

Relaterade länkar

Här kan du beställa boken och läsa om SiS unga berättar

Nyhet,

Dela sidan med andra