SiS välkomnar uppdrag för stärkt säkerhet

Regeringen har i dag gett Kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid transporter. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS), Migrationsverket och Polisen.

– SiS ser positivt på det gemensamma uppdraget att stärka säkerheten vid transporter av våra målgrupper. Jag välkomnar även att regeringen påskyndar andra processer för att SiS rättsliga verktyg bättre ska möta behoven i ett förändrat samhälle. Det ligger helt i linje med vad myndigheten lyft vid ett flertal tillfällen, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Regeringen har även aviserat att tidigarelägga redovisningen av utredningen om elektroniska kommunikationstjänster, EKT. Förslagen i den pågående utredningen ska presenteras före sommaren. Vidare har regeringen beslutat att en utredare ska se över möjligheterna för SiS att utföra rutinmässiga rums- och kroppsvisitationer. Möjligheten att vårdinsatser som tandläkarvård ska kunna ske vid institutionen ska också utredas.

Nyhet,

Dela sidan med andra