SiS begär ökade anslag och resurser för att möta behoven

Statens institutionsstyrelse (SiS) begär i en hemställan ökade resurser på upp till 141 miljoner kronor för åren 2023–2026. Det ökade ekonomiska anslaget krävs för att SiS ska kunna utveckla en trygg och säker tvångsvård på samtliga SiS-hem.

– Vi har en mycket allvarlig samhällsutveckling med ökat våld, kriminalitet och psykisk ohälsa i allt lägre åldrar. Den förändringen går väldigt snabbt och vår myndighet måste klara av att ställa om ännu snabbare för att möta ungdomarnas och samhällets behov. Därför ber vi om ökade resurser till vår verksamhet, säger Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör på SiS.

SiS hemställer om ökade anslag och resurser för åren 2023–2026. Syftet är att kunna möta de behov av säkerhetshöjande åtgärder som krävs för att säkerställa en trygg och säker tvångsvård. Äskandet avser:

  1. SiS vill stärka förutsättningarna för att bemanna verksamheten enligt de säkerhetsbedömningar som görs och begär 29 miljoner kronor (16 mnkr LVU och 13 mnkr LSU).
  2. SiS vill genomföra kompetenshöjande åtgärder för medarbetare som jobbar med barn och ungdomar på institutionerna.

Äskandet uppgår till 37 miljoner kronor under 2023 och 104 miljoner kronor under perioden 2024–2026. Sammantaget begär myndigheten upp till 141 miljoner kronor för perioden 2023–2026.

– Våra ungdomshem är en del av större utmaningar där det krävs förändringar inom ungdomsvården. Vi ser att det ställer stora krav på hela vårdkedjan och att flera aktörer behöver samverka för att möta behoven, säger Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör på SiS. 

Myndigheten kommer även att skicka in en hemställan för arbetet med ökade kostnader för säkerhetsskyddsklassning av samtliga Sis-hem.

Bakgrund

SiS har sedan 2020 arbetat intensivt med att stärka tryggheten och säkerheten. En säkerhetsavdelning på central nivå har inrättats med säkerhetssamordnare på varje institution och säkerhetsbedömningar görs rutinmässigt för varje placerad ungdom. Förutom förstärkt bemanning har den tekniska och fysiska säkerheten stärkts, bland annat genom att två ungdomshem numer är klassade i högsta säkerhetsnivå.

Relaterade dokument:

Hemställan om ökade resurser och kompetenshöjande insatser

Nyhet,

Dela sidan med andra