Se SiS medverkan på Barnrättskonversationen

SiS var nyligen med på Barnrättskonversationen och berättade om hur myndigheten arbetar med barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Du kan se hela evenemanget på SVT Forum.

På Barnrättskonversationen berättar Elin Gustafsson, utredare på SiS, bland annat om hur det går till när en ungdom kommer till ett av SiS särskilda ungdomshem.

– SiS uppdrag är inte sällan att ta vid när alla andra metoder är uttömda, säger Elin Gustafsson i presentationen.

Se hela inslaget på SVT Forum
(Elin Gustafssons föreläsning ”Barnets bästa i vård under tvång" börjar c:a 36:25 min in i SVT Forums inslag)

Om barnrätt vid placerings hos SiS

På SiS ungdomshem vårdas barn och unga med psykosociala problem. De flesta vistas hos oss mot sin vilja, och oftast i en låst miljö. I låsta miljöer blir det extra viktigt att se till att barn och unga känner till sina rättigheter och SiS har därför ett stort ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses under vårdtiden. Vid SiS LVM-hem vårdas vuxna som i många fall har egna barn vars rättigheter myndigheten behöver tänka på.

I alla beslut eller åtgärder som berör barn ska SiS göra en prövning av vad som är barns bästa. Ibland behöver SiS också göra en mer omfattande så kallad barnkonsekvensanalys.

Relaterade sidor:

För ungdomar och klienter

Barnrättskonversationen

Nyhet,

Dela sidan med andra