Rebecka LVM-hem ställs om från missbruksvård till ungdomsvård

SiS LVM-hem Rebecka

Med anledning av den ansträngda platssituationen inom ungdomsvården ställs nu SiS LVM-hem Rebecka om från missbruksvård till ungdomsvård. Sju platser för LVU-placerade flickor tillkommer och det är en del i SiS arbete för att få fler platser inom ungdomsvården.

− På Rebecka LVM-hem finns medarbetare som redan har erfarenhet och kompetens för att vårda och behandla målgruppen äldre flickor med missbruksproblematik inom LVU. Dessutom finns redan skollokaler och introduktionsmöjligheter på området vilket ger Rebecka förutsättningar att ställa om snabbt, säger Birgitta Dahlberg, missbruksvårdsdirektör.

Från den 1 juni 2023 ska Rebecka LVM-hem ta emot placerade flickor enligt LVU med missbruksproblematik. Beslutet gäller fram till 31 maj 2024. Ett nytt beslut om förlängning eller återgång till LVM-platser fattas i april 2024. Beslutet förväntas innebära att sju ytterligare platser tillgängliggörs inom ungdomsvården.

Nyhet,

Dela sidan med andra