Platsansökan renodlas till två val för ungdomsvården

Nu renodlas den elektroniska platsansökan (EPA) för SiS ungdomsvård. Från 22 maj kan socialtjänsten välja antingen Mottagning- och behovsbedömning eller Behandlingsplacering.

SiS har stegvis infört den nya avdelningstypen MBB (Mottagning och behovsbedömning) inom ungdomsvården. Från lunchtid den 22 maj renodlas därför de valbara alternativen när socialtjänsten ansöker om plats. Tidigare akut- eller utredningsplatser ersätts nu med MBB-platser.

- MBB är en modernare och mer flexibel placering som uppfyller socialtjänstens behov och utgår från den unges förutsättningar på ett bättre sätt, säger Elisabeth Olsson, placeringschef.
Under en MBB-placering är fokus att avbryta kriminalitet, missbruk eller annat normbrytande beteende och samtidigt bedöma behov och rekommendera insatser till nästa steg i vårdkedjan. Omsorg och stabilisering är tillsammans med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång därför centrala delar i avdelningarnas uppdrag.

- Vi märker att socialtjänsten ofta har god kunskap om bakgrund och behov. Ungdomshemmet kan då fokusera på den unges mottaglighet och kvarstående frågeställningar, säger Elisabeth Olsson.

Arbetet i en MBB-placering sker i nära samverkan med socialtjänst, ungdomen och familjen.

Införandet av MBB sker efter ett intensivt utvecklingsarbete. I bakgrunden finns Socialstyrelsens kunskapsstöd för insatser till barn och unga samt ett utvecklingsprojekt SiS drivit i samverkan med bland annat Föreningen Sveriges Socialchefer.

Nyhet,

Dela sidan med andra