Nu blir det lättare att nå SiS placeringsenhet

SiS placeringsenhet går nu in i en ny organisation. Det ska göra det lättare att nå rätt placeringshandläggare.

För att ge bättre service till SiS institutioner och socialtjänsten går nu SiS placeringsenhet in i en ny organisation. Det nya arbetssättet frångår den tidigare geografiska uppdelningen. Istället arbetar placeringsenheten utifrån olika uppdrag och målgrupper. Samtidigt ska det bli lättare att snabbt nå rätt placeringshandläggare.

– Våra placeringshandläggare måste vara lätta att nå för diskussion om både pågående och planerade placeringar eller förändringar i placering, säger Elisabeth Olsson, chef för placeringsenheten.

Varje dag har placeringsenheten en mängd kontakter med socialtjänst, ungdomshem och LVM-hem. Det handlar om allt från socialsekreterare som hör sig för ett eventuellt beslut om placering till diskussioner om förändrad placering.

– Nu blir det lättare att snabbt få kontakt med rätt placeringshandläggare utan att förlora tid, säger Elisabeth Olsson.

Direktnummer till Placeringsenheten

Pojkar, icke skolpliktiga 010-453 40 25
010-453 40 81
Pojkar, skolpliktiga 010-453 40 29
Flickor, icke skolpliktiga 010-453 40 24
Flickor, skolpliktiga 010-453 40 34
LVM 010-453 40 28
LSU 010-453 40 44
010-453 40 84
Nyhet,

Dela sidan med andra