Mottagnings- och behovsbedömning på flertalet ungdomshem

Merparten av SiS ungdomshem har nu ställt om till att arbeta med Mottagning och behovsbedömning (MBB). Från 17 januari är MBB ett av tre alternativ när Socialtjänsten placerar inom SiS ungdomsvård.

På avdelningar för mottagnings- och behovsbedömning kombineras traditionella akut- eller utredningsplaceringar i en ny placeringsform som snabbare ger vägledning om den unges förutsättningar och som tydligt tar fasta på socialtjänstens tidigare kunskap.

– Det är en stor förändring jämfört med renodlade akutplaceringar eller omfattande utredningar av ibland redan kända problem. MBB innebär ett mer flexibelt sätt att arbeta. Målet är att ett multiprofessionellt team ger kunskapsbaserade rekommendationer redan efter tre-fyra veckor, säger Marie Frendin som leder omställningen till MBB.

Arbetet med MBB sker i nära samverkan med den placerande socialtjänsten och den unges familj. Delaktigheten och samverkan är positiv för alla även om kontakten blir mer intensiv. Socialtjänster som haft ungdomar placerade på MBB-avdelningar är överlag nöjda och har gett positiv feedback.

En fortsatt utmaning är att slussa ungdomarna vidare efter slutförd bedömning. Det är ofta lång väntan oavsett om de ska fortsätta vara placerade inom SiS eller få vård utanför SiS.

MBB införs efter ett mångårigt internt utvecklingsarbete. Samtliga ungdomshem beräknas ha börjat arbeta med MBB under 2023.

Nyhet,

Dela sidan med andra