Möt SiS på Barnrättsdagarna

Även i år kommer SiS att finnas på plats i Karlstad där Barnrättsdagarna arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset den 18-19 april.

Årets tema är ”Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld”. Under dagarna kan du träffa våra verksamhetsexperter i SiS monter som du hittar på plan 4. Där berättar vi hur vi arbetar för att erbjuda barn och unga en möjlighet till en vändpunkt i sina liv, till ett liv utan kriminalitet. Vidare berättar vi hur vi arbetar med våra särskilt förstärkta avdelningar. I montern kan du även se hur det ser ut på ett av våra ungdomshem.

Vill du höra mer om vårt arbete med att hitta och motivera potentiella avhoppare från kriminella nätverk ska du komma på vårt seminarium, onsdagen den 19 april klockan 10.05, då våra experter på ungdomsvård, Catrine Kaunitz, institutionschef Jonathan Eliasson samt psykolog Stefan Fjellklang föreläser.

Vi ses i Karlstad!

Relaterade sidor

Barn och ungas rättigheter

SiS arbete för att identifiera avhoppare

Barnrättsdagarna hålls i Karlstad Congress Culture Center 18-19 april, SiS monter har nummer 4:12B och finns på plan 4.

Vårt seminarium heter ” Barn och ungas rätt till ett liv utan kriminalitet”. Det håller vi den 19 april klockan 10.05 under programpunkt 3A.

Barnrättsdagarnas webbplats

SiS programpunkt

Nyhet,

Dela sidan med andra