Missvisande rapportering om Riksrevisioners granskning av SiS

I media rapporteras den 31 maj att Riksrevisionen ska granska Statens institutionsstyrelse (SiS) efter att en rad rymningar skett. Det är missvisande eftersom Riksrevisionens granskning, Särskilda ungdomshem - den statliga tvångsvården av barn och unga, startade redan i december 2022.

− Det är viktigt att vi som myndighet granskas av olika instanser och det är en del i vår verksamhet. Riksrevisionens granskning är ytterligare sätt för oss att se om skattemedel används effektivt och att barnen och ungdomarna får den vård och behandling de har rätt till, säger Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör på SiS.

En granskning av Riksrevisionen inleds med att det tas fram ett granskningsupplägg. I normalfallet fattas sedan beslut om att genomföra granskningen. Den 15 maj 2023 beslutade Riksrevisionens att genomföra granskningen som ska svara på om barn och ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem med stöd av lagen om vård av unga (LVU) får en effektiv vård och behandling.

Nyhet,

Dela sidan med andra