Generaldirektören om onsdagens besked från regeringen

Vid en pressträff på Tysslinge ungdomshem under onsdagen presenterade justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ett regeringsbeslut om stärkt samverkan. SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark ser positivt på regeringens besked.

Bildtext: Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– SiS har under längre tid och i många olika sammanhang lyft behovet av en stärkt samverkan inom både vårdkedja och rättskedja. Det är bara med gemensamma krafter vi kan vända utvecklingen. Vi ser därför positivt på det uppdrag vi nu ska utföra tillsammans med Polisen och Socialstyrelsen, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Regeringsbeslutet innebär att Polismyndigheten, Socialstyrelsen och SiS får i uppdrag att föreslå en struktur för samverkan mellan myndigheter och aktörer i arbetet med barn och unga, som befinner sig i eller i närheten av miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Regeringen anser att det behövs en struktur för systematisk och långsiktig samverkan på nationell, regional och lokal nivå mellan myndigheter och aktörer i syfte att förhindra att barn och unga socialiseras och rekryteras in i kriminella miljöer och begår grova brott.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med andra relevanta myndigheter och aktörer, inte minst på regional och lokal nivå, och ska redovisas senast den 29 september 2023.

Nyhet,

Dela sidan med andra