Era berättelser är viktiga för mig

Era berättelser berör mig. Det ni sätter ord på är viktigt. Jag vill därför inleda med att säga att det aldrig får förekomma övergrepp på SiS och vi måste se till att hela tiden arbeta professionellt och med rätt bemötande. Vi är en myndighet vars uppdrag är att bedriva statlig sluten tvångsvård, vilket är oerhört ingripande i en människas liv. Därför måste vi ha trygga och erfarna medarbetare som bemöter de placerade barn, unga och vuxna med respekt och omtanke. Här har vi ett arbete att göra för att skapa den professionalitet som uppgiften kräver.

I min roll som chef för myndigheten träffar jag återkommande barn och unga som är placerade hos oss och flera av dem ger uttryck för en annan bild och beskriver verksamheten på annat sätt än den som skildras i artikeln. Det finns de som upplever tiden på SiS som svår, och även de som upplever att de fått ett fint bemötande med trygghet och stöd. Vi måste alltså förstå och respektera att det finns många olika upplevelser och beskrivningar av den slutna tvångsvården, och vi ska respektera dem alla. Det är viktigt att vi lyssnar och använder den makt vi har på ett rättssäkert och empatiskt sätt som statlig myndighet och som samhällsföreträdare. Det är särskilt viktigt eftersom delar av vår verksamhet handlar just om barn och unga.

Dessutom förstärker vi barnrättsperspektivet i nära samarbete med civilsamhället. Där är ni SiStjejer en viktig samtalspartner. Jag är tacksam för vår redan pågående dialog om att vi ska kunna ses och samtala efter sommaren. I vår verksamhet behöver vi hela tiden fortsätta att samtala, träffas och få del av upplevelser från dem som är eller har varit placerade hos oss. För mig är transparensen och dialogen väldigt viktig för vårt utvecklingsarbete och jag ser fram emot att träffas och lyssna.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör Statens institutionsstyrelse

Relaterade länkar

DN Debatt Repliker: ”Sistjejers berättelser är viktiga för mig”

Nyhet,

Dela sidan med andra