Avvikningar inom sluten ungdomsvård fortsätter minska

SiS redovisar fortsatt förbättrat resultat gällande avvikningar inom sluten ungdomsvård. Till följd av myndighetens omfattande säkerhetsarbete avvek två unga under 2022, en minskning från 26 stycken 2020 och sex stycken 2021.

– För SiS som myndighet är det en förtroendefråga att unga som döms för grova brott verkställer sin vård och behandling, går i skolan och hålls borta från destruktiva miljöer. Det är därför glädjande att SiS säkerhetsarbete ger tydliga resultat, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Strukturerade säkerhetsbedömningar – en viktig åtgärd

Att stärka trygghet, säkerhet och samhällsskydd har under en längre tid varit en prioriterad fråga för SiS. Myndigheten har infört strukturerade säkerhetsbedömningar av samtliga barn, unga och klienter för att minska risken för hot, våld och avvikningar. SiS har även rekryterat lokala säkerhetssamordnare till alla ungdomshem och LVM-hem och upprättat flera normeringar inom säkerhetsområdet, exempelvis avseende farliga föremål och larmorganisation.

Stor satsning på Tysslinge och Johannisberg

SiS har satsat särskilt stort på Tysslinge utanför Södertälje och Johannisberg utanför Kalix, som båda klassificerats i den högsta säkerhetsnivån.

Det handlar bland annat om

  • fler och högre stängsel
  • centralvakt,
  • fler och mer moderna kameror
  • markradar
  • och utökad bemanning.

Vid dessa två ungdomshem är knappt hälften av de brottsdömda ungdomarna placerade. 2025 kommer ett tredje ungdomshem, Klarälvsgården i Värmland, att få högsta säkerhetsklass.

– Jag upplever att det finns ett annat säkerhetsmedvetande i myndigheten i dag, men mycket arbete återstår. Tillsammans med viktiga satsningar på flickors trygghet, kompetensförsörjning och platsläget kommer säkerheten utgöra ett särskilt fokusområde även 2023, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Mer om sluten ungdomsvård

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård (LSU) i stället för fängelse. Det kan bland annat handla om rån, grov misshandel, mord, dråp, narkotikabrott och sexualbrott. SiS är den myndighet som verkställer sluten ungdomsvård.

För 2023 har SiS 81 LSU-platser fördelade på fem ungdomshem; Johannisberg, Tysslinge, Bärby, Sundbo och Råby. Unga dömda för brott separeras på avdelningsnivå från barn och unga som placerats inom SiS enligt lagen om vård av unga (LVU), den klart större gruppen barn och unga som vårdas inom SiS. För 2023 har SiS 621 platser inom LVU.

Relaterade sidor:

Sluten ungdomsvård - LSU

Nyhet,

Dela sidan med andra