Tillfällig paus tryggar SiS kärnverksamhet

Pandemin har länge varit en stor utmaning för SiS. Just nu är bortfallet av personal så stort att viss verksamhet pausas för att skydda kärnverksamheten på ungdomshem och LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse bedriver låst tvångsvård enligt den sociala lagstiftningen och verksamheten finns på många olika håll i landet. Just nu är påfrestningen stor med höga sjuktal.

– Den viktigaste och mest grundläggande kärnverksamheten på institutionerna måste prioriteras i detta läge. Vi anpassar för att kunna genomföra vårt uppdrag på ett säkert och tryggt sätt, säger SiS ekonomi- och planeringsdirektör Anna Sandahl.

All verksamhet som inte är helt nödvändig på SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem för personer med missbruksproblem pausas nu omedelbart. Det handlar om bland annat utvecklingsarbete, projekt, utbildning och kompetensutveckling.

– Nästan alla institutioner rapporterar ett ansträngt läge. Vi vidtar åtgärder av omtanke om kollegor och placerade och för att kunna bedriva vår samhällsviktiga verksamhet, säger Anna Sandahl.

Skolverksamhet och hälso- och sjukvård räknas till den kärnverksamhet som ska fortsätta bedrivas.

 

Nyhet,

Dela sidan med andra