SiS stärker arbetet mot otillbörliga relationer och sexuella övergrepp

Det pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Arbetet syftar till att stärka kvalitén i vården och behandlingen. Ett område som redan är högt prioriterat är att förhindra otillbörliga relationer och sexuella övergrepp inom SiS verksamhet. Nu stärks arbetet ytterligare.

– Sexuella övergrepp är ett brott, och myndighetens hållning är att otillbörliga relationer är oacceptabla. Det får aldrig förekomma på något SiS-hem, säger Robert Stenbom, HR-direktör.

Under de senaste fem åren har SiS hanterat flera fall som berör otillbörliga relationer eller sexuella övergrepp. Varje fall är ett fall för mycket. Det ska inte hända, men det har tyvärr hänt. Det är ett misslyckande för SiS eftersom alla har rätt att känna sig trygga och säkra under placeringen på SiS.

– Vi har redan ett pågående arbete för att förhindra otillbörliga relationer och sexuella övergrepp, men vi behöver göra mer. Inom ramen för vårt övriga utvecklings- och förändringsarbete kommer det här bli en fråga som vi prioriterar ytterligare, säger Robert Stenbom, HR-direktör.

Fler satsningar och tydligare barnperspektiv

Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har fattat beslut om att utreda möjligheterna att inrätta en centralt placerad intern klagomålsinstans för barn, unga och klienter. Det finns redan befintliga vägar, så som Inspektionen för vård och omsorg samt Justitieombudsmannen, men fler sätt behövs.

SiS ska också införa ett systemstöd för rapportering, för att kunna få en samlad bild över förekomsten av otillbörliga relationer och sexuella övergrepp. SiS ska bli ännu bättre på att prata om och att se och agera på varningssignaler. Myndigheten behöver också bli bättre på att rikta sig direkt till barn och ungdomar med information där det förtydligas var man kan vända sig om man vill anmäla ett missförhållande. SiS behöver även prata mer med ungdomar och klienter om vilka rättigheter man har om man skulle utsättas för ett missförhållande eller ett brott.

Myndigheten behöver också se till att det finns gemensamma arbetssätt för att bättre kunna bedöma och fånga upp risker kring ensamarbete. Det här är viktigt för att säkerställa i vilka situationer ensamarbete kan förekomma. SiS fortsätter också att eftersträva en balans mellan kvinnliga och manliga medarbetare på avdelningarna.

Nyhet,

Dela sidan med andra