SiS stänger tillfälligt avdelning på Bärby

För att kunna säkerställa en trygg vård- och behandlingsmiljö stängs tillfälligt avdelning Klockbacka på SiS ungdomshem Bärby från och med fredag den 11 februari. Det som ligger till grund för stängningen är att det framkommit brister i vårdmiljön, bland annat i bemötandet av placerade unga från medarbetare på avdelningen.

– Alla har rätt att känna sig trygga hos oss. Oavsett var och på vilken nivå man arbetar inom SiS krävs professionalitet och att man respekterar rollen som statsanställd, med utgångspunkt i våra målgruppers vård- och behandlingsbehov. Nu ser vi brister i detta, och därför behöver vi agera genom att tillfälligt stänga Klockbacka, säger Helena Finér, tf. verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård norr.

Åtgärder för att verkställa stängningen av avdelningen påbörjas omgående och ska bedrivas skyndsamt. Detta ska samtidigt ske med stor omsorg av ungdomarna, som kommer att omplaceras till andra avdelningar inom myndigheten i samverkan med socialtjänsten. SiS kommer att genomföra en intern utredning för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en god och trygg vårdmiljö på Klockbacka.

Beslutet om stängning av Klockbacka gäller tills vidare.

 

Presskontakt:

Jesper Lindberg, Tfn: 010-453 41 32
Stefan Hell Fröding, Tfn: 010-453 41 20

Nyhet,