SiS inrättar visselblåsarfunktion

Bilden visar en dator och hörlurar

Nu lanserar SiS en visselblåsarfunktion. Syftet är att upptäcka och motverka missförhållanden och stärka medborgarnas förtroende för myndigheten.

Statens institutionsstyrelse (SiS) har nu inrättat en visselblåsarfunktion i enlighet med visselblåsarlagen. Funktionen består av en särskild rapporteringskanal, som ska underlätta för både medarbetare och myndighetens externa parter att rapportera om missförhållanden eller oegentligheter som är av allmänintresse. Funktionen är en oberoende instans.

– Det är viktigt att SiS som myndighet fångar upp och agerar på signaler om eventuella missförhållanden. Alla medarbetare ska uppleva att det finns ett öppet samtalsklimat och att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen med sin närmsta chef. Om medarbetaren av olika anledningar inte vill eller kan det, är visselfunktionen ett viktigt komplement, säger Elin Siljendal, projektledare för införandet av SiS visselblåsarfunktion. 

Visselblåsarfunktionen i förhållande till andra rapporteringskanaler

SiS har sedan tidigare ett antal rapporteringssystem för incidentrapportering, missförhållanden eller avvikelser.

– Det som särskiljer visselblåsarfunktionen är att både medarbetare och externa parter, så som konsulter, praktikanter och volontärer, kan larma om missförhållanden. Rapporteringskanalen styrs också av stark sekretess som skyddar visselblåsaren och möjliggör en säker kommunikation mellan utredare och visselblåsare, säger Elin Siljendal.

Läs mer om SiS visselblåsarfunktion

Nyhet,

Dela sidan med andra