SiS höjer löner för klientnära medarbetare

Statens institutionsstyrelse (SiS) gör en särskild lönesatsning för tillsvidareanställda behandlingsassistenter och behandlingspedagoger. Den särskilda lönesatsningen innebär 1000 kronor mer i lön per månad.

– Medarbetarna är SiS viktigaste resurs. Den särskilda lönesatsningen är ett sätt att visa uppskattning för de klientnära medarbetare som arbetat i myndigheten en längre tid, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare med en trygg och säker arbetsmiljö och goda villkor. Därför gör vi nu en kraftsamling och visar på vikten av att ha duktiga medarbetare som stannar i vår verksamhet. En del i detta är den särskilda lönesatsningen, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör SiS. 

Satsningen innebär att alla tillsvidareanställda behandlingsassistenter och behandlingspedagoger som anställts innan den 1 januari 2022 får 1000 kronor mer i lön per månad i en klientnära lönesatsning. De medarbetare som berörs av satsningen är de i dessa yrkeskategorier som har en månadslön upp till 35 000 kronor. Satsningen berör ca 1750 anställda inom myndigheten, och den nya lönen ska gälla från och med den 1 februari 2023.

Nyhet,

Dela sidan med andra